100. Doğum Yılında Haldun Taner Sempozyumu Program (2015)

2UDTB_FacebookCover_851x315px

2. Uluslararası Disiplinlerarası Tiyatro Buluşması: Doğumunun 100. Yılında Haldun Taner Sempozyumu26-27 Kasım 2015 / 2nd International Interdisciplinary Theatre Meeting: Haldun Taner Birth Centenary Symposium 26-27 November 2015

1. GÜN (26 Kasım 2015, Perşembe) /  1. DAY (November 26, 2015, Thursday)

 • 10:00-11:00 Açılış Konuşmaları / Opening Speeches

Prof. Dr. Mahmut Ak (Rektör) / Rektor
Prof. Dr. Mustafa Özkan (Dekan) / Dean
Prof. Dr. Kerem Karaboğa
Prof. Dr. Dikmen Gürün
Yrd. Doç. Dr. Leman Yılmaz

 • 11:00-11:45 Ana Konuşmacı / Keynote Speaker: Prof. Dr. Ayşegül Yüksel
 • 11:45-13:00 Öğle Arası / Lunch Break
 • 13:00-14:30 1. Oturum / 1. Session

Oturum Başkanı / Chair: Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu

Prof. Zehra İpşiroğlu (Essen Üniversitesi), “Mizahla Direnme: Haldun Taner”

Öğr. Gör. Dr. Esra Dicle Başbuğ (Boğaziçi Üniversitesi) , “Haldun Taner’in Tiyatro Oyunlarında Söylemin Kuruluşunun Anlatıbilimsel Açıdan İncelenmesi”

Araş. Gör. Elif Candan (İstanbul Üniversitesi), “Haldun Taner Oyunlarında Toplumsal Cinsiyet”

 • 14:30-14:50 Kahve Arası / Caffee Break
 • 14:50-15:50 2. Oturum/ 2. Session

Oturum Başkanı / Chair: Doç. Dr. Yavuz Pekman (İstanbul Üniversitesi)

Öğr. Gör. Naciye Aksoy (Düzce Üniversitesi), “Değişenin Ardında Değişmeyen: Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım ve Eşeğin Gölgesi Adlı Oyunlarda Toplumsal-Politik Yergi’nin Oyun Kişileri Düzleminde İncelenmesi”

Araş. Gör. Duygu Çelik (İstanbul Üniversitesi), “147’ler ve Haldun Taner’in Timsahı”

 • 15:50-16:10 Kahve Arası / Caffee Break
 • 16:10-17:40 3. Oturum / 3. Session

Oturum Başkanı / Chair: Araş. Gör. Dr. Nilgün Firidinoğlu (İstanbul Üniversitesi)

Araş. Gör. Bülent Ayyıldız (Ankara Üniversitesi), “Sancho’nun Sabah Yürüşü” Ve “Argo E Il Suo Padrone” Arasında Bir Karşılaştırma Çalışması: İnsan Ve Toplum Eleştirisi Üzerine Bir Deneme”

Araş. Gör. Ece Yassıtepe Ayyıldız (Ankara Üniversitesi), “L’Epopée d’Ali de Kechan: Keşanlı Ali Destanı’nın Fransızca Çevirisi Üzerine Bir İnceleme”

Prof. Dr. Erol İpekli (Anadolu Üniversitesi), “Öyküden Sahneye: Haldun Taner’in “Neden Sonra” Adlı Öyküsünün Sahnelenme Deneyimi”

 • 17:40-18:00 Kahve Arası / Caffee Break
 • 18:00-19:30 Panel (Haldun Taner ve Kabare Tiyatrosu) 

Moderatör / Moderator: Demet Taner,

Konuşmacılar / Speakers: Prof. Zeliha Berksoy, Metin Akpınar

2. GÜN (27 Kasım 2015, Cuma) / 2DAY (November 27, 2015, Friday)

 • 10:30-12:30 4. Oturum / 4. Session

Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Oğuz Arıcı (İstanbul Üniversitesi)

Saadet Bilge Coşkun (Sabancı Üniversitesi), “Haldun Taner ve Bertolt Brecht’in Eserlerinde Sınıf Temsilleri”

Öğr. Gör. Ümit Aydoğdu (Anadolu Üniversitesi), “Haldun Taner Tiyatrosundan Bertolt Brecht’e Bakmak”

Doç. Dr. Gülşen Sayın (Yeditepe Üniversitesi), “Haldun Taner Oyunlarında Ulusal İrlanda Tiyatrosu Geleneğinden Bazı Yansımalar”

Araş. Gör. Ozan Ömer Akgül (İstanbul Üniversitesi), “Haldun Taner ve Dario Fo’nun Halk Tiyatrosunu Kullanma Biçimleri”

 • 12:30-13:30 Öğle Arası  / Lunch Break
 • 13:30-15:00 5. Oturum / 5. Session

Oturum Başkanı / Chair: Yrd. Doç. Dr. Burcu Yasemin Şeyben (Bilgi Üniversitesi)

Prof. Marcello Gallucci (Accademia Belle Arti dell’Aquila), “Between two traditions. A case study: Mimmo Cuticchio”

Dr. Wolfgang Jansen (University of Arts, Berlin), “Cabaret with a big K: German and Vienna political cabarets in the 1950s”

 • 15:00-15:30 Kahve arası /  Lunch Break
 • 15:30-17:00 Panel (Öyküleriyle Haldun Taner) / Panel

Moderatör / Moderator: Prof. Dr. Handan İnci (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi),

Konuşmacılar/ Speakers: Prof. Dr. Abdullah Uçman (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), Nursel Duruel, Behçet Çelik, Murat Yalçın

 • 17:00-17:30 Kahve arası / Lunch Break
 • 17:30 Belgesel Film gösterimi / Documentary FilmDramaturji-LOGOHaldunTaner-LOGO-Sİyah
  iksvtiyatro_tur

  peramuzesi

  Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
  Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü


Reklamlar